Hassaporta

2010
Hasselt
Omschrijving:

- Afbraak garage, toonzaal en bijgebouwen
- Sanering rondom ondergrondse tanks
- Onderschoeiing bestaand gebouw
- Grondwerk met UTS-gestuurde machines (25.000m³)
- Putfunderingen

Terug naar overzicht

Afbraak oude garage en bijhorende panden

De afbraak van het gebouw omvatte de gehele ontmanteling van het gebouw, verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, uitbreken van bestaande kelders en funderingen en het verwijderen en afvoeren van ondergrondse tanks.

Sanering

Rondom de verwijderde ondergrondse olietanks bevond zich vervuilde grond. Deze vervuilde grond moest apart worden afgegraven en afgevoerd naar een erkend grondreiningscentrum.

Onderschoeiing bestaand gebouw

De kelder van de nieuwbouw werd uitgegraven tot tegen het aanpalende gebouw. Doordat dit gebouw niet onderkelderd is moest het bestaande gebouw onderschoeid worden om te vermijden dat de grond zich zou verplaatsen.

Over een lengte van 30m werd een betonnen wand onder het bestaande pand gemaakt tot 3m50 diep. De onderschoeiing werd verder gestabiliseerd met geboorde grondankers.

Grondwerk bouwput

Een 35-ton kraan graafde de kelder grof uit. Het nivelleren van de funderingszolen en liftputten werden uitgevoerd met een UTS-gestuurde 25-tonner.
© DECOSTER 2021