Intervest Offices

2011
Herentals
Omschrijving:

- Afbraak industriehal, laadkades en bijgebouwen
- Strippen van bestaand gebouw ten behoeve van
gevelwijziging
- Buitenaanleg, laadkades en manouvreerruimte voor
vrachtwagens

Terug naar overzicht

Afbraak industriehal en bijhorende panden

- Afbreken van gebouwen
- Verwijderen van asbesthoudende materialen
- Manueel strippen van deels te slopen burelen
- Opbreken beton- en asfaltverharding
- Mobiel breken

Buitenaanleg

Buitenaanleg voor laadkades en manouvreerruimte voor vrachtwagens.
- Rioleringswerken
- Klinkerverharding
- Asfaltverharding
- Keerwwanden
© DECOSTER 2021