Verkeerswisselaar

2010-2011
Lummen
Omschrijving:

Uitvoeren van grondwerk op GPS (270.000m³)
- Ophogen van het bestaand terrein tot en met het nieuwe
wegkoffer
- Aanleggen van taluds en afwerken met teelaarde
- Afwateringsgrachten maken
- Grondwerk voor tijdelijke verhardingen

Terug naar overzicht

Ophoging tussen 2 nieuwe bruggen

Om 2 nieuwe bruggen met elkaar te verbinden moest er 20.000m³ grond aangevoerd en opgehoogd worden. Deze verbinding vormt de nieuwe as Genk-Hasselt.
Er werd ook een tijdelijke verbinding gemaakt voor het verkeer komende van Antwerpen richting Genk. Zo wordt het verkeer afgeleid van de brug over de E314 onder de E313 door.

Verbreden talud

Verbreding van de talud en het wegkoffer over een afstand van 300m om zo de invoegstrook richting Hasselt te verlengen.
De talud werkten we af met teelaarde en aan de onderkant graafden we een gracht.

Ophoging van de lus Leuven-Hasselt

Ophoging van het bestaande terrein om de lus Leuven-Hasselt te realiseren.
Het terrein werd aangevuld tot aan het nieuwe wegkoffer, taluds afgewerkt met teelaarde en grachten getrokken voor de afwatering.

Schuifvlak brug O4

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen wordt brug O4 langs zijn definitieve positie gebouwd. Als de brug voltooid is wordt de oude brug afgebroken en de nieuwe brug op zijn plaats geschoven.
Hiervoor moest een schuifvlak uitgegraven worden waarop de nieuwe brug gebouwd kon worden.

Aanleg verbreding

Komende van Hasselt wordt in het verlengde van de oprit bedrijventerrein Lummen-Zolder het wegdek verbreed. Langs het wegdek werd talud aangelegd en een gracht getrokken.

Grondwerk lus Hasselt-Genk

Grondwerk voor de nieuwe verbindingsweg Hasselt-Genk. Ophogen en uitgraven van de bestaande toestand om het nieuwe wegkoffer in een vloeiende lijn te laten verlopen.

Aanleg taluds

De aanleg van taluds en grachten aan de binnenkant van de lus Hasselt-Genk.
Grof grondwerk door GPS-gestuurde Hitachi ZX350 en afwerking met GPS-gestuurde Hitachi ZX250 uitgerust met kantelbaksysteem.
© DECOSTER 2021