Village Plaza

2011
Zolder
Omschrijving:

- Afbraak woning
- Ontbossen terrein
- Berlinerwand
- Secanspalen
- Grondwerk

Terug naar overzicht

Afbraak woning

Om het terrein bouwrijp te maken moest er een woning afgebroken worden. Verder moesten alle bomen en struikgewas verwijderd worden.

Beschoeiien van bouwput

Rondom de volledige bouwput werd er beschoeiing geplaatst. Ter hoogte van de naastgelegen appartementsblokken en andere gebouwen werden secanspalen geboord. De Berlinerwand werd geplaatst aan de straatzijdes en tuinen.

De beschoeiing werd volledig door De Coster Dominique uitgevoerd inclusief het ankeren van secanspalen en Berlinerwand.

Grondwerk bouwput

Het uitgraven en afvoeren bedroeg 7500 m³. Het uitgraven van de funderingszolen en het nivelleren van de vloerplaat werd uitgevoerd met een UTS-gestuurde machine.
© DECOSTER 2021